Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie

Najważniejszymi wartościami, które przyświecają funkcjonowaniu naszej firmy jest WIEDZA I DOŚWIADCZENIE.

Wyznajemy zasadę, że największe znaczenie w życiu ma wiedza praktyczna. Jako oparta na doświadczeniu, dostarcza informacji, które pozwalają skutecznie kreować otaczającą nas rzeczywistość, zwłaszcza tę, która dotyczy finansów i efektywnego zarządzania nimi. Oczywiście niemniej ważna, choć według nas będącą tylko punktem wyjścia do tej pierwszej, jest wiedza teoretyczna, opisująca otaczający nas świat. Dlatego też, aby efektywnie korzystać z narzędzi, które dostarcza nam współczesna branża finansowa, już od samego początku współpracy z nami staramy się wprowadzać klientów i współpracowników w tajniki jej mechanizmów.

Gdy już zapoznamy Ich z teorią, poprzez system profesjonalnych szkoleń, przekuwamy ją w praktykę. Przekazujemy niezbędne informacje i umiejętności na temat inwestowania i oszczędzania a także tworzenia oraz działania własnego biznesu. W naszym gronie znajdują się eksperci z wielu dziedzin, począwszy od tematyki dotyczącej rynków finansowych i budowania strategii inwestycyjnych, poprzez sferę technologii planowania finansowego aż do fachowców od kreowania własnego wizerunku. Z pomysłem i skutecznie realizują oni programy edukacyjne w ramach zewnętrznych konferencji dla klientów i wewnętrznych szkoleń dla współpracowników. Serie materiałów szkoleniowo - doradczych efektywnie wspierają prowadzone przez Nich zajęcia.

Podstawowymi modułami szkoleniowymi w ramach naszej działalności edukacyjnej są:

  • zarządzanie,
  • planowanie i ocena własnych działań,
  • współpraca z otoczeniem,
  • zarządzanie czasem,
  • zarządzanie zmianą,
  • automotywacja,
  • autokreacja,
  • produkt,
  • zarządzanie zespołem.