Konsultacje finansowe

Doradztwo można wiązać z pojęciem "doradzanie" i traktować jako czynność powiązaną ze świadczeniem usługi finansowej i polegającą na udzielaniu klientowi rzetelnych, fachowych i wyczerpujących informacji na temat dostępnej oferty kredytowej, inwestycyjnej lub ubezpieczeniowej pośrednika finansowego. Doradztwo finansowe traktowane jest wówczas jako integralny element produktu będącego pewnym zestawem korzyści oferowanych klientowi, a w strukturze usługi finansowej jest umieszczane na poziomie tzw. produktu rozszerzonego i jest tzw. korzyścią dodatkową. Doradztwo finansowe w tym znaczeniu jest świadczeniem czynności informowania, doradzania i pomocy wspólnie z klientem, w rezultacie których wypracowywany jest właściwy (optymalny) instrument finansowy i warunki jego wykorzystania, najlepiej spełniające życzenie kupna całościowego rozwiązania problemu finansowego.
Komponowanie czynności informacji, doradzania i pomocy przy rozwiązywaniu problemów finansowych klienta w usługę banku (lub innego pośrednika finansowego) wychodzi nie tylko naprzeciw wyrafinowanym potrzebom i rosnącym oczekiwaniom coraz mniej lojalnych klientów, ale stwarza dla banku (innego pośrednika finansowego) szereg wyzwań i możliwości:
1. ustalenie oraz rozpoznanie rzeczywistych potrzeb i możliwości klienta dla opracowania i zaproponowania optymalnego rozwiązania problemu,
2. dobrze rozwinięte i etyczne doradztwo jako sposób na zachowanie przez bank (innego pośrednika finansowego) wysokiego bezpieczeństwa ekonomicznego i dobrego wizerunku (jako warunku bezpieczeństwa ekonomicznego),
3. pozyskanie zaufania i lojalności nabywców tj. czynników decydujących o wejściu i pozostawaniu nabywców w sieci banku (innego pośrednika finansowego),
4. doradztwo wpasowujące się doskonale w logikę gospodarki sieciowej i stające się wartością ponadczasową (u schyłku znajduje się era gospodarki industrialnej, nadchodzi era gospodarki sieciowej),
5. doradztwo uwzględniające wartości etyczne jako droga do osiągania w długim okresie satysfakcjonujących wyników ekonomiczno-finansowych banku (innego pośrednika finansowego)1.
1. Krzysztof Waliszewski, DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUCJI DORADZTWA FINANSOWEGO W POLSCE, Prace Instytutu Ekonomicznego.

To tyle teorii...
W praktyce obecnie klient stoi przed wyborem jednej z wielu dostępnych na rynku ofert, które ze względu na swoją mnogość i prawdopodobieństwo na pierwszy rzut oka, stanowią problem w wyborze najwłaściwszego rozwiązania. Nie wiadomo czym się kierować? Czy oprocentowaniem, gwarancją kapitału, potencjalnym ryzykiem zysku czy straty, czy też wieloma innymi elementami, które stanowią szczegóły umowy, ale jak wiadomo ,,diabeł tkwi w szczegółach" .
A w szczególności to:
1. Skuteczne i kontrolowane inwestowanie nadwyżki w oparciu o użycie instrumentów gwarantujących nadzór nad przebiegiem inwestycji. Dziś inwestycja w fundusze kapitałowe bez stałego nadzoru właściwie nie ma racji bytu.
2. Rozsądna konsolidacja zobowiązań finansowych uwzględniająca odpowiedniego partnera bankowego oraz upływ czasu i ponoszone koszty;
3. Właściwe rozpoznanie i ocena ryzyka ubezpieczeniowego i dobieranie odpowiedniego produktu;

Nasz zakres konsultacji dotyczy :
Doradztwo kredytowe- kredyty hipoteczne, gotówkowe, konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne;
Doradztwo inwestycyjne- Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych (krajowych, zagranicznych), plany systematycznego oszczędzania ,  fundusze emerytalne
Doradztwo ubezpieczeniowe :Ubezpieczenia majątkowe, na życie, komunikacyjne, turystyczne.