Kim jesteśmy?

Geneza powstania INVESTCLASS


Idea powstania firmy zrodziła się w 2010r, pomysłodawcami, współtwórcami i założycielami stali się:

Roman Gębczak

Związany z rynkiem finansowo-ubezpieczeniowym od 1998 r. Zbudował i prowadził jeden z najlepszych w Polsce zespół sprzedażowy w korporacji finansowo - ubezpieczeniowej w zakresie indywidulanych ubezpieczeń na życie.
Przez ostatnie lata kreował liderów sprzedaży.
Jego zespół zajmował czołowe lokaty w ogólnopolskich rankingach sprzedaży.


W trakcie swej pracy uzyskał liczne nagrody i wyróżnienia , w tym najważniejsze to:


I miejsce w Polsce dla zespołu Romana Gębczaka w sprzedaży Indywidualnych Polis na Życie 2010r.

 III miejsce w Polsce dla zespołu Romana Gębczaka w sprzedaży ubezpieczeń w 2009r.

VIII miejsce w Polsce dla zespołu Romana Gębczaka w sprzedaży ubezpieczeń w 2005 r.

II miejsce w Polsce dla zespołu Romana Gębczaka w kategorii aktywność w sprzedaży indywidualnych polis na życie (LOB5)w 2005r.

II miejsce w Polsce dla zespołu Romana Gębczaka w kategorii aktywność w sprzedaży indywidualnych polis na życie (LOB5)w2004r.

 V miejsce w Polsce dla zespołu Romana Gębczaka w sprzedaży ubezpieczeń w 2004r.

 II miejsce w Polsce dla zespołu Romana Gębczaka w kategorii aktywność w sprzedaży indywidualnych polis na życie w 2004r.

 


Krzysztof Gross

Na rynku ubezpieczeniowym od 1997 r. Współpracował między innymi z:

  • Comercial Union (obecna AVIVA)
  • Wüstenrot - Wiedeń Austria
  • Allianz Życie Polska S.A.

W ciągu tego okresu uzyskał szereg cennych nagród w tym:


I Miejsce w Polsce w kategorii INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE za rok 2010. 

Nagroda Specjalna Allianz Zycie Polska - DIAMENT 2010r

I Miejsce w Polsce w kategorii INDYWIDUALNYCH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE za rok 2009.

II Miejsce w Polsce za rok 2008 w kategorii INDYWIDUALNCYH UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE

 W okresie 5 lat ( 2006-2011) zawarł  ponad 2600 indywidualnych polis na życie.

 

Firma została stworzona na kanwie wiedzy, doświadczeń i obserwacji rynku, know-how korporacyjnego oraz praktycznych umiejętności  obejmujących cały proces sprzedaży od wczesnego prospectingu do późnych referencji. Impulsem do założenia firmy była możliwość  wyboru z szerokiej oferty rynkowej oraz zaopatrzenia tej oferty w profesjonalny, wysoko jakościowy serwis umożliwiający realizację założonych celów.

W oparciu o wymierne efekty dla klientów chcemy zaspokajać  ich wszelkie  potrzeby w materii Inwestycji, Ubezpieczeń i Finansowania.

Wykorzystując umiejętności i dzielenie się wzajemnie najlepszymi doświadczeniami sprzedażowymi, firma dąży do zorganizowania elitarnej grupy osób z największymi kompetencjami i umiejętnościami by poprzez najwyższy standard i serwis dążyć do  optymalnego spełniania oczekiwań klienta przy jednoczesnym zachowaniu partnerskich relacji ze współpracownikami.

Rozpoczęcie działalności Firmy nastąpiło w marcu 2011r., przez okres 3 lat  firma osiągnęła znaczący wynik  sprzedażowy, zyskując  uznanie u swoich klientów i Partnerów korporacyjnych.